Web-design

Ten dział mojej pracy powstał dzięki klientom. Po wykonaniu przeze mnie cyklu fotografii otrzymywałem często pytania, czy mam możliwość budowy strony internetowej. Stąd zatrudnienie informatyka i pełna z nim współpraca od pierwszego momentu rozmów z klientem o jego potrzebach. Posiadając opracowany projekt witryny, rozpoczynając pracę nad fotografią jestem w stanie realizować ją spójnie z założonym układem, co daje mi pełną kontrolę nad stylem, jak i klimatem strony internetowej.